نیازمندی های کالاتون
نیازمندی های کالاتون

کالاتون در سال 1400 شروع به فعالیت نموده تا عموم مردم کالاهای نو دست دوم خود را بدون واسطه به فروش برسانند.

کالاتون همواره با شما کاربران و برایش شما در حال خدمت میباشد و هر روز پیشرفته تر خواهد شد به کمک شما عزیزان